Complaint & Feedback

Saluran aduan ini disediakan sebagai langkah memerangi gejala rasuah dan salah laku dalam kalangan anggota MTCP atau pihak yang berurusan / bersama dengan MTCP sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang atau di dalam suatu tata laku, kod etika, atau pekeliling atau kontrak kerja mengikut mana-mana yang berkenaan.

 
*Compulsory Field

Date
Time
 

*

Get a new code